අර්ජුන රණතුංග ඇතුළුව 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ජාතික ක්රීඩා කවුන්සිලය පත් කරයි.

15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ජාතික ක්රීඩා කවුන්සිලයක් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග හිටපු ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නායක කුසලාන ජයග්රාහී ජාතික කුසලාන තරගාවලියට සහභාගී වේ.

ක්රිකට් පුරාවෘත්තය ජාතික ක්රීඩා කවුන්සිලයේ සභාපතිවරයා ලෙස අද ක්රීඩා අමාත්යවරයා විසින් පත් කරන ලදී.

ක්රීඩා අංශය වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කමිටුව ක්රීඩා අමාත්යවරයාට උපදෙස් දීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි.

ජාතික ක්රීඩා කවුන්සිලයේ නව සාමාජිකයින් වන්නේ,

 1. අර්ජුන රණතුංග
 2. ලුතිනන් ජෙනරාල් එච්.එල්.එල්.වී.එම්. ලියනාගේ
 3. එයාර් මාෂල් එස්. කේ. පතිරානේ
 4. වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උලගගෙටෙනා
 5. අමල් එඩිරිසූරිය
 6. මේජර් ජෙනරාල් රාජිතා ඇම්පිමොහෝට්ටි
 7. ආචාර්ය මායා ගුණසේකර
 8. ශ්රියානි කුලවාන්ෂි
 9. නීති orney අජිත් පතිරානේ
 10. සුනිල් ජයවීර
 11. ක්රිෂාන්ත මෙන්ඩිස්
 12. ලසිතා ගුණරත්න
 13. නාලින්ද ඉලංගකූන්
 14. සුදාත් චන්ද්රසේකර
 15. සුජානි බොගොල්ලගම

Leave a Reply

Your email address will not be published.