අංගම්පොර තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්.

ශ්‍රී ලාංකේය සම්ප්‍රදායික ක්‍රීඩාව සහ සටන් කලාව “අංගම්පොර” සටන් කලාවක් ලෙස මෙන්ම මෙරට ජාතික උරුමයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

අංගම්පොර සටන් කලාවේ තහනම ඉවත් කිරීමට 2019 වසරේ කැබිනට් අනුමැතිය හිමි විය.

කෙසේ වෙතත්, ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

එබැවින් එම තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ජනප්‍රිය දේශීය සටන් කලාව වන අගම්පොර සඳහා වසර 202 ක් පැරණි තහනම පනවන ලද්දේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පාලකයන් විසිනි.

1818 ඔක්‌තෝබර් කැරැල්ලෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ සම්ප්‍රදායික සටන් කලාව බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පාලකයන් විසින් තහනම් කරන ලදී.

අංගම්පොර යනු සටන් ශිල්පීය ක්‍රම, ආත්මාරක්ෂාව, ක්‍රීඩාව, ව්‍යායාම සහ භාවනාව ඒකාබද්ධ කරන සිංහල සටන් කලාවකි.

අංගම්පොරෙහි ප්‍රධාන අංගයක් නම්, අතින්-අතට සටන් ඇතුළත් නාම අංගයක් වන අතර, ඇතුන් කඩුව, යෂ්ටිය, පිහි සහ කඩු වැනි දේශීය ආයුධ භාවිතය ඇතුළත් ඉලංගම් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *