2021 සා/පෙළ ප්‍රතිඵල මේ මස අවසානයේ නිකුත් කරයි.

2021 G.C.E හි ප්‍රතිඵල සාමාන්‍ය පෙළ (සා.පෙළ) විභාගය මේ වසර අවසන් වන විට නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී.ධර්මසේන මහතා පැවසුවේ 2022 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලසීමාව එළඹෙන බවයි. උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාගය තවදුරටත් දීර්ඝ කෙරේ.

කෙසේ වෙතත් අයදුම්පත් භාරදීම අදින් අවසන් වීමට නියමිතයි.

2022 උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම කල් දමා ඇත.

2021 උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගවලදී ගුරුවරුන්ට සහ විදුහල්පතිවරුන්ට රාජකාරි සඳහා ගෙවන ලද රුපියල් මිලියන 600 ක හිඟ වැටුප් ලැබෙන තෙක් මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු පැවසීය.

2022 උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම ද කල් යයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම මුදල ඉදිරි සති දෙක තුළ භාණ්ඩාගාරයෙන් නිදහස් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.