සුදු වෑන් මාධ්‍ය හමුව සම්බන්ධයෙන් රාජිත අදත් ප්‍රකාශ ලබා දෙයි

රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් පැවැත්වූ සුදුවෑන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද (27) දිනයේත් පැය 4 කට ආසන්න කාලයක් ප‍්‍රශ්න කර ප‍්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන තිබේ. මෙවර ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කළේ දෙවැනි වරටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *