ස්පා නියාමනය කිරීමට රජයෙන් පියවර…

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයුර්වේද ස්පා නියාමනය සඳහා රජය නව නීති හඳුන්වා දෙන බව දේශීය වෛද්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා පවසයි.

මෙරට ආයුර්වේද ස්පා මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක් ගණිකා මඩම් ලෙස පවත්වාගෙන යන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අනාවරණය කළේය.

ආයුර්වේද ස්පා මධ්‍යස්ථාන ප්‍රාදේශීය සභාවල ලියාපදිංචි කළ යුතු බවත් ඒවා අධීක්‍ෂණයට යටත් නොවන බවත් ප්‍රකාශ කළ ඔහු ඇතැම් ඒවා සභාවේ හෝ සංචාරක මණ්ඩලයේ අවශ්‍ය පරිදි ලියාපදිංචි කර නොමැති බවද ප්‍රකාශ කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මෙම ස්පා මධ්‍යස්ථානවලින් හමුවන බොහෝ ආයුර්වේද චිකිත්සකයින් නුපුහුණු අය වීම බරපතල කනස්සල්ලට හේතු වී ඇති බවයි.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආයුර්වේද චිකිත්සකයින් වීමට කැමති අය සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 4 වන මට්ටමේ සහතිකයක් ලබා දෙන නව මාස හතරක පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *