“ස්පාර්ක් එයාර්” ලබන වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජාත්‍යන්තරයට

Share this Article

ලබන වසරේ (2021) පෙබරවාරි මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම අන්තර්ජාතික වාණිජ ගුවන් සේවය වන “ස්පාර්ක් එයාර්” සිය මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ස්පාර්ක් එයාර් ගුවන් සේවය මත්තල අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපොළ කේ්න්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත අතර කොවිඩ් වසංගත තත්වය හේතුවෙන් එයාර් බස් A-330 වර්ගයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානා දෙකක් මගින් සිය මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ස්පාර්ක් එයාර්හි ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති ප්‍රධානී උදිත දන්වත්තේ මහතා සඳහන් කරන්නේ කොවිඩ් වසංගත තත්තව පහව යාමෙන් අනතුරුව කඩිනමින් මගී ගුවන් මෙහෙයුම් කටයුතුද ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවයි. ස්පාර්ක් එයාර් සමාගම සෘජු ආයෝජනයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක අතර ඊට දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජකයන් කිහිපදෙනකුගේ දායකත්වය හිමිව ඇති බවට වාර්තා වේ.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය ස්පාර්ක් එයාර් සමාගමට, මගීන් භාණ්ඩ සහ තැපැල් ප්‍රවාහන සේවා වෙනුවෙන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.