සයින්දුමරුදු නගර සභාවක් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි – කල්මුණේ නගරාධිපති අබුබකර්

සයින්දමරුදු නගර සභාවක් බවට පත්කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුත්තක් බව කල්මුණේ නගරාධිපති රකීබ් අබුබකර් පවසයි. ඔහු මේ බව පවසන්නේ සයින්දමරුදු ප්‍රදේශය වෙනම නගර සභාවක් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කිරීමට රජය ගනු ලැබූ තීරණය පිළිබඳ අදහස් දක්වමිනි.

ඔහු වැඩිදුරටත් මෙසේ කරුණු දක්වා සිටියි,
“සයින්දුමරුදු ප්‍රදේශය වර්තමානයේ කල්මුණේ නගර සභාවට අයත්වයි පවතින්නේ. ඒ ප්‍රදේශයේ මිනිසුන්ට තමන්ගේම සභාපති කෙනෙක් හිටියොත් එයාලට පුළුවන් තමන්ගේ ප්‍රශ්න පහසුවෙන් විසඳගන්න. ජනතාව ඉල්ලන දේ බැහැ කියන්න රජයට බැහැ.

ජංගම මුස්ලිම් සංස්කෘතියට අයත් ඉදිකිරීම් කිසිවක් මේ ප්‍රදේශයේ සිදුවෙලා නැහැ. එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අපේ මුස්ලිම් පල්ලිය විතරයි. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. පන්සල් හදන විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් කෝවිල් හදන්න විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් අපේ පල්ලි හදන්නත් විශේෂ ආකෘති තිබෙන බව හැමෝම පිළිගන්න ඕන.

අපි ඉතාම ලස්සන ප්ලෑන්ස් හදලා ඉදිකරන ගොඩනැගිලි මේ නගරය ගොඩක් ලස්සන කරනවා. එහෙම නැතුව මුස්ලිම් සංස්කෘතියක් රටේ හදන අදහසක් අපේ නැහැ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *