ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය පුනර්ජීවනය කිරීමට විධායක කමිටුව යෝජනා කරයි.

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සහ ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත පුනර්ජීවන කමිටුව අද (15) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී රැස් විය. වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය මුහුණ දෙන ගැටලු හඳුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් සෙවීම කමිටුවේ අරමුණයි.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය මුහුණ දෙන ගැටලු ක්‍රමානුකූලව විසඳා එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව රත්නායක මහතා මෙම හමුවේදී අවධාරණය කළේය. මේ සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලය, මුදල් අමාත්‍යාංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA), වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතනවල නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත ඉදිකිරීම් පුනර්ජීවන කමිටුව යටතේ විධායක කමිටුවක් පිහිටුවීමට යෝජනා කරන ලදී. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය මෙන්ම පුද්ගලික අංශයේ පාර්ශවකරුවන්.

ඉහළ බැංකු පොලී අනුපාත, ආනයන සීමා කිරීම් සහ තීරු බදු, රජයේ ව්‍යාපෘති සඳහා ගෙවීම් යාන්ත්‍රණය වැනි කර්මාන්තයට බලපාන විවිධ ගැටලු කමිටුව සාකච්ඡා කළේය. විශේෂයෙන්ම, ඉදිකිරීම් අංශයේ මූල්‍ය මෙහෙයුම් විධිමත් කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ගෙවීම් කාලසීමාවන් පිළිබඳ පැහැදිලි එකඟතාවක අවශ්‍යතාව රත්නායක මහතා අවධාරණය කළේය.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පෞද්ගලික අංශයේ නියෝජිතයින් ද තම ගැටළු ඉදිරිපත් කළ අතර, අදාළ රේඛීය ආයතන ප්‍රධානීන් මෙම රැස්වීමට සහභාගී විය. සමස්තයක් වශයෙන්, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත පුනර්ජීවන කමිටුවේ ප්‍රයත්නයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය මුහුණ දෙන ගැටළු විසඳීමට සහ මෙම ආර්ථික අර්බුදය තුළ එය පුනර්ජීවනය කිරීමට ධනාත්මක පියවරකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *