වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ජපානයේ හිටපු අගමැති අබේ තුවාල ලබයි.

ජපානයේ හිටපු අගමැති ෂින්සෝ අබේ නාරා නගරයේ පැවති උත්සවයකදී වෙඩි තබා ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ප්‍රවෘත්ති විකාශක NHK ට අනුව, අබේ මහතාට පිටුපසින් වෙඩි වැදී ඔහුගේ කතාව අතරතුර අතරමගදී ඇද වැටුණු අතර ලේ ගලමින් සිටින බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි.

ඔහුට පහර දුන් පුද්ගලයා අත්අඩංගුවේ පසුවන බවද වාර්තාවේ.

ගිනි අවි තහනම් රටක් වන ජපානයේ තුවක්කු ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සිදුවීම් දුර්ලභ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.