වනජීවී නිලධාරීන්ට ගෙවන වන්දි මුදල වැඩි කෙරේ

රාජකාරියේදී මියයන හෝ තුවාල ලබන වනජීවී නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පිරිනමන වන්දි මුදල වැඩි කිරීමට පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

විවාහක වනජීවී නිලධාරියකු රාජකාරියේදී මිය ගියහොත් රුපියල් ලක්ෂ තුනක මුදලක් ද , අවිවාහකයෙකු නම් රුපියල් ලක්ෂ දෙකක මුදලක් ද ඔහුගේ පවුලේ අයට දැනට ගෙවනු ලැබේ.

නව කොරෝනා වෛරස් තත්තවය යටතේ එම වන්දි මුදල රුපියල් ලක්ෂ විස්ස දක්වා වැඩි කිරීමටත් අවමංගල්‍ය වියදම් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ තුනක මුදලක් ගෙවීමටත් යෝජනා කර තිබේ.

තුවාල ලබන නිලධාරීන් රෝහල් ගත වීමකදී දිනකට රුපියල් 5000 බැගින් උපරිමය රුපියල් හැත්තෑ පන්දහසක් දක්වාද, වෛද්‍යාධාර වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ දෙකක උපරිමයක් දක්වාද ගෙවීමට යෝජනා වී තිබේ.

එමෙන්ම පූර්ණ දුබලතාවක්ට පත්වන නිලධාරීයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ විස්සක වන්දියක්ද අර්ධ දුබලතාවකට පත්වන නිලධාරියකු වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5 කට වන්දියක්ද ගෙවීමට යෝජනා වී තිබේ.

එම වන්දි මුදල් වැඩි කිරීමේ යෝජනාව කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා ඇමැති එස්.එම් චන්ද්‍රසේන මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කරනු ලැබ ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *