රජයේ දෙපාර්තමේන්තු පහක් අන්තයටම දූෂිතයි: ඇමති බන්දුල

ශ්‍රී ලංකා රේගුව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය යන රාජ්‍ය ආයතන පහක දූෂණ ප්‍රමාණය කෙතරම් විශාලද යත්, ඒවායේ ක්‍රියාකාරකම් ඩිජිටල්කරණය කිරීමෙන් රාජ්‍ය ආදායම සියයට 50 කින් ඉහළ නැංවිය හැකි බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ, මෙම ආයතන දූෂණයෙන් හා වංචාවෙන් මුදවා ගැනීමට ඇති එකම විකල්පය ඩිජිටල්කරණය බවයි. විවිධ ප්‍රතිරෝධයන් හමුවේ වුවද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ඩිජිටල්කරණය කිරීමට දැඩි උත්සාහයක් ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මාර්ගවල ධාවනය වන වාහනවලින් අවම වශයෙන් සියයට 20 ක් වංචනික ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇති බව ඔහු අදහස් කළේය.

“මේවා රටට ආදායම් උත්පාදනයට සම්බන්ධ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු පහක්. නමුත් ඔවුන් දූෂණයෙන් හා වංචාවලින් පිරී තිබේ. ඒ නිසා රජයට ආදායම් ඉලක්ක කරා යන්න බැහැ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *