යුක්රේන මාධ්‍යවේදියෙක් සජීවී රූපවාහිනියෙදී දේශපාලනඥයෙක්ට පහර දෙයි

ව්ලැඩිමීර් පුටින් සම්බන්ධයෙන් පැවති විවාදයකදී මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් යුක්රේනයේ සජීවී රූපවාහිනියේ රුසියානු හිතවාදී දේශපාලනඥයෙකුගේ මුහුණට පහර දී හිටපු අගමැති ඉදිරියේ ඔහුව ඔළුවේ තබා ඇත.

රුසියානු ගැති පක්ෂ විපක්ෂ වේදිකාවේ – For Life හි නීති සම්පාදක Nestor Shufrych සහ මාධ්‍යවේදී Yuriy Butusov අතර කම්පන සහගත ගැටුමක් ඇති විය.

රුසියානු හමුදා විභව ආක්‍රමණයක් සඳහා දේශසීමාවේ හමුදා රැස් කරන විට, ව්ලැඩිමීර් පුටින් හෙළා දැකීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසු දේශපාලනඥයාට ඔහුගේ සෙසු අමුත්තා විසින් පහර දෙන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *