මෙරට කොවිඩ් අසාදිතයින් ගණන 217 දක්වා ඉහළ යයි

තවත් කොවිඩ්-19 ආසාදනය වු රෝගීන් තිදෙනෙක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. අද (13) දිනයේදී මේ දක්වා කොවිඩ්-19 රෝගීන් 07ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඒ අනුව මේ වන විට ලංකාවේ ‍සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදනය වු පිරිස 217ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *