මැයි 10 වනදා සිට ඊයේ දිනය දක්වා දින 11 ක් තුළ ආසාදිතයින් 28,880 ක් සහ මරණ 288 ක්

ගතවූ සතියක කාලය තුලදී මෙරටින් ආසන්න වශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 19,000 ක් සහ කොරෝනා මරණ 200 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඉකුත් 14 වනදා සිට ඊයේ දිනය දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ථ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 18,890 කි.

ඉන් දින 05 කදී ආසාදිතයින් 2,200 සීමාව ඉක්මවා ගිය අතර අඛණ්ඩ දින 02 කදී ආසාදිතයින් 3,400 සීමාව ඉක්මවා යනු ලැබීය.

වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වූයේ ඉකුත් 19 වනදායි. එම සංඛ්‍යාව 3,623 කි.

ඉකුත් සතියක කාලය සැසඳීමේදී මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 197 ක්ය.

ඉන් වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වන 38 ක් වාර්තා වූයේ ඊයේ දිනයේදීයි.

ගතවූ සතියේ දින 03 කදී මරණ 20 සීමාව ඉක්මවා ගිය අතර අඛණ්ඩව දින 03 කදී මරණ 30 සීමාව ඉක්මවා යනු ලැබීය.

ඊයේ වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ අතරින් 24 දෙනෙකු අවුරුදු 71 ඉක්මවූවන් වේ.

10 දෙනෙකු අවුරුදු 61 ත් 70 ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේද, දෙදෙනෙකු 31 ත් 40 ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ ද පසුවන්නන්ය.

මියගිය පිරිසෙන් 19 දෙනෙකු කාන්තාවන්ය.

ඉකුත් අප්‍රේල් මස 30 වනදා සිට මැයි 09 වනදා දක්වා දින 10 තුළ මෙරටින් වාර්තා වී ඇත්තේ ආසාදිතයින් 19,422 ක් හා මරණ 134 ක් පමණය.

මැයි 10 වනදා සිට ඊයේ දිනය දක්වා දින 11 ක් තුළ ආසාදිතයින් 28,880 ක් සහ මරණ 288 ක් වාර්තා වී තිබීම කැපී පෙනෙන තත්ත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *