මධුෂ් වෙඩි කෑ අවස්ථාවේ සජීව දර්ශන

Share this Article

මාකඳුරේ මධුෂ් අද අලුයම වෙඩි වැදී ඝාතනය වන අවස්ථාවේ කිසියම් පුද්ගලයෙක් දුරකතනයකින් එම ස්ථානය අවට පටිගත කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝවට අනුව වෙඩි ප්‍රහාරවල හඬ  ඇසෙන අතර පොලිසිය විසින් සඳහන් කරන පරිදි ඝාතකයන් යතුරු පැදියක් පලා යන ආකාරය ද අඳුරේම දක්නට ලැබෙනවා.

එම දර්ශන පහතින් නැරඹිය හැකියි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.