වැල්ලම්පිටිය

බේරුවල, අලුත්ගම හා පයාගල ප්‍රදේශ වලට අදාළ නවතම ඇඳිරිනීති නිවේදනය

Share this Article

පසුගියදා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ බේරුවල, අලුත්ගම සහ පයාගල යන පොලිස් බල ප්‍රදේශයන්ට බලපැවැත්වෙන් පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ ඇඳිරි නීතිය හෙට (26) උදෑසන 5.00ට ඉවත් කරන බව මින් පෙර දැනුම් දී තිබුණ ද, එම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව Covid 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියි. ඒ පිළිඹදව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.