පාන් සහ බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉදිරියෙදි වැඩි වෙන ලකුණු…

පාන් ඇතුළු බේකරි ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල ඉහළ දමන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය අද නිවේදනය කළේය.

ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දමන බව එම සංගමය පවසයි. 20, නව මිල සමඟ රු. 190.

මේ අතර අනෙකුත් බේකරි ද්‍රව්‍යවල මිල රු. 10, එය එකතු කළේය.

සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙම මිල වැඩි කිරීම ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.