උත්තර ලංකා සභාගය විශ්වාස භංගයට සහය දෙයි

උත්තර ලංකා සභාගය කතානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාස භංග යෝජනාවට සහයෝගය ලබාදෙන බව එහි මන්ත්‍රී ගෙවිඳු කුමාරතුංග මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මේ විශ්වාස භංගයෙන් කතානායකවරයා ජයග්‍රහණය කළත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක ලෙස හැඳින්විය නොහැකි බව කී මන්ත්‍රීවරයා ඔහු ආණ්ඩුවේ කතානායකවරයා බවට පත්වන බවද පැවසීය.

රට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව නොමග යැවීමට කටයුතු කළ කථානායකවරයා තවදුරටත් කතානායක අසුනේ හිඳීම සුදුසු නොවන බවද මන්ත්‍රීවරයා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *