අයහපත් කාලගුණයෙන් එක් අයෙක් මිය ගොස් 237ක් විපතට පත් වෙයි: ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (DMC)

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් අකුණු සැර වැදීමෙන් එක් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් ඇති අතර දිස්ත්‍රික්ක පහක පවුල් 94 ක පුද්ගලයින් 237 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (DMC) අද ප්‍රකාශ කළේය.

රත්නපුර, නුවරඑළිය, මහනුවර, මුලතිව් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල අධික වර්ෂාව, අකුණු, කුණාටු සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව ඇති බව ඔවුහු පැවසූහ.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, නුවරඑළිය සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවල තිදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇත. පවුල්වල පුද්ගලයින් 37 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යවා ඇති බව ඩීඑම්සී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *