‘අතෘප්තිය’ විසඳීමට ‘ඉක්මන්’ වැඩ කරන ලෙස එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

දිගුකාලීන විසඳුම් සෙවීමට කඩිනමින් ක්‍රියා කරන ලෙස එක්සත් ජනපදය ඉරිදා ශ්‍රී ලංකා නායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වීමට සුදානම් වන විට එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ “කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් නොව ජාතියේ අභිවෘද්ධිය සඳහා කැපවීමෙන් මෙම සන්ධිස්ථානයට එළඹෙන ලෙසයි” යනුවෙන් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙක් රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි ලෙස පැවසීය. බ්ලින්කන් තායිලන්තයට ගියේය.

“අපි මෙම රජයෙන් හෝ ඕනෑම නව, ව්‍යවස්ථාපිතව තෝරාගත් රජයකින් ඉල්ලා සිටින්නේ දිගු කාලීන ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කර ගැනීමට සහ විදුලිය, ආහාර සහ ඉන්ධන හිඟය ඇතුළු නරක අතට හැරෙන ආර්ථික තත්ත්වයන් පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ අතෘප්තියට විසඳුම් සෙවීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙසයි.” රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශක පැවසීය.

එක්සත් ජනපදය විරෝධතාකරුවන්ට හෝ මාධ්‍යවේදීන්ට පහර දීමට එරෙහිව අනතුරු ඇඟවූ නමුත් සෙනසුරාදා මැර පිරිසක් රාජපක්ෂගේ නිවසට කඩා වැදීමත් සමඟ ප්‍රචණ්ඩත්වය විවේචනය කළේය.

“ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට සාමකාමීව හඬ නැගීමට අයිතියක් ඇති අතර, විරෝධතාවයට සම්බන්ධ ඕනෑම ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම්වලට සම්බන්ධ ඕනෑම අයෙකු සම්පූර්ණ විමර්ශනයක්, අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ නඩු පැවරීමට අපි ඉල්ලා සිටිමු,” ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.