අඟහරුවාදා සිට දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය වෙයි.

QSri Lanka Railway හි ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු ලබන අඟහරුවාදා (12) උදෑසන සිට සංශෝධනය කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙම සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නුදුරේදීම නිකුත් කිරීමට නියමිත බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව සමාන දුරක් සඳහා බස් ගාස්තුවෙන් අඩකට සමාන ලෙස දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ යනු ඇත.

එසේ නොමැතිනම් ඉන්ධන සඳහා දරන වියදමත් සමඟ දුම්රිය ගමන් වාර වැඩි කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

රජයේ මුද්‍රණකරුවන්ට අනුව ඔවුන් පැවසුවේ අදාළ ගැසට් නිවේදනය (2287/25) මුද්‍රණයට යොමු කළ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *