කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ආසියාවට අභිමානයක් වූ වියට්නාමය

Share this Article

 

බොහෝ සංවර්ධිත රටවල පවත්නා සෞඛ්‍ය හා යටිතල පහසුකම් වියට්නාමයේ දක්නට නැති නමුත්,

ආසියාතික රටවල් අතරින් කොරෝනා වසංගතය මධ්‍යයේ ආර්ථික හානිය අවම කර ගත් එකම රට බවට වියට්නාමය පත්ව ඇති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වියට්නාම් ඇගයුම් වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

තවද, මේ දක්වා එරට වාර්තා වී ඇති කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ මරණ සංඛ්‍යාව 35ක් පමණි.

* Covid – 19 පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණ කට්ටල දේශීයව නිපදවා ගැනීමට ඉක්මනින්ම පියවර ගැනීම.

* ආසාදිතයින් වහාම හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලින් ආරම්භ කිරීම.

* වසංගතය නිසා රටේ ආර්ථිකය නරක අතට හැරීම වළක්වා ගැනීමට කල්තියා පියවර ගැනීම.

* කොරෝනා වසංගත සමයේ නිවසේ සිට රාජකාරිවල නිරත වූ ප්‍රමාණය අධික වූ නිසා ඔවුන් නිවසේ සිට තම රාජකාරි සිදු කිරීම සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කිරීම.

* පසුගිය දශකයේ වියට්නාමයේ නිෂ්පාදන කරන්නන් විශාල වර්ධනයක් පෙන්වීම.

* බහුජාතික සමාගම් වියට්නාමය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයන් ආරම්භ කිරීම.

මේ සඳහා බලපාන ලද ප්‍රමුඛ හේතූන් ලෙස පෙන්වා දිය හැකිය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.