කොළඹ වරාය ඩොක්යාඩ් හි සේවකයින් 50කට කොරෝනා

Share this Article

මේ වන විට වරාය තුල සිදු කර ඇති PCR පරීක්ෂණ හා ප්‍රතිඵල වලට අනුව ඊයේ දිනයට සාපෙක්ෂව අද වන විට කොවිඩ් -19 ආසාධිත සේවකයන්ගේ සීඝ්‍ර වැඩිවීමක් දක්නට ලැබේ.

සමස්ථයක් ලෙස කොළඹ ඩොක්යාඩ් හි සේවකයින් 50 දෙනෙකුට මේ වන විට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසා ඇත.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.