හරීන් පරාජය පිළිගනී – සජිත් නියෝජ්‍ය නායකකමින් ඉවත්වන බව කියයි

7වැනි විධායක ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පතමින් තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක තනතුරින් ඉවත්වී තවදුරටත් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ නිරතවන බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන බව සමාජමාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහන් තබා ඇති අතර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් දක්වා නැත.

ඔහු සිය ෆේස්බුක් සටහනේ දක්වා ඇත්තේ මෙසේය…

I Respect the mandate given by people ! Congratulations to the seventh President of Sri Lanka MR Gothabaya Rajapakse.

_17 November 2019_

*Special Statement from Hon. Sajith Premadasa*

At the conclusion of a hard fought and spirited election campaign, It is my privilege to honour the decision of the people and congratulate Mr. Gotabaya Rajapaksa on his election as the seventh President of Sri Lanka.

I express my heartfelt gratitude to all of our citizens who voted for me, in all corners of the island. I am humbled that you placed your faith in me. Your support has been a fountain of strength throughout my twenty-six-year-long political career. I also wish to place on record my gratitude to all those who worked tirelessly on my campaign. My family and I will never forget your sacrifice and dedication.

We have just witnessed the most peaceful presidential election in the history of our independent republic. This was a result of the democratic gains and institutional reforms that have taken place over the last five years, that empowered an independent elections commission and restored the rule of law. My appeal to the incoming President is that he take this process forward and strengthen and protect the democratic institutions and values that enabled his peaceful election as the 7th President of Sri Lanka. I also urge Mr. Rajapaksa to ensure that the post-election environment is peaceful, and that no citizen or NDF party supporter is persecuted or harmed for their role in supporting my candidacy.

For 26 years, I have been an active politician in this country. During that time, I have made every effort to serve the people, in my home district of Hambantota and wherever and whenever they needed my assistance. It has been my privilege to serve as Housing Minister in this Government for five years, prioritizing the creation of a home-owning society by 2025. I hope the people understand that these were sincere, heartfelt efforts to uplift the lives of my fellow citizens.

In light of today’s decision by the electorate, I have decided to step down as Deputy Leader of the United National Party with immediate effect.

In the coming weeks, in consultation with all those who supported my presidential bid, the people who have stood by me through my political journey and my loved ones, I will reflect on the future of my political career and where my life will take me hereafter. Bound to the people of Sri Lanka, I remain their faithful servant, today and always.

Sajith Premadasa M.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *