සෞදි රජය සතු තෙල් ආකරයකින් ඩොලර් බිලියන 161 ක වාර්තාගත ලාභයක් ලබා ගනී.

සෞදියේ තෙල් දැවැන්තයෙකු වන Aramco 2022 සඳහා ඩොලර් බිලියන 161.1 ක (£ 134bn) වාර්තාගත ලාභයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය බලශක්ති මිල ගණන් සහ විශාල පරිමාවන් සඳහා උපකාරී වූ බව BBC වාර්තා කරයි.

එය පසුගිය වසර හා සසඳන විට රජය සතු සමාගම සඳහා 46.5% ක වැඩිවීමක් නියෝජනය කරයි.

2022 පෙබරවාරි මාසයේදී රුසියාව විසින් යුක්රේනය ආක්‍රමණය කිරීමෙන් පසු බලශක්ති මිල ඉහළ යාමෙන් පසු වාර්තාගත ලාභ වාර්තා කරන නවතම බලශක්ති සමාගම එයයි.

ඇමරිකාවේ ExxonMobil ඩොලර් බිලියන 55.7 ක් උපයා ඇති අතර බ්‍රිතාන්‍යයේ ෂෙල් ඩොලර් බිලියන 39.9 ක් වාර්තා කළේය.

Aramco විසින් 2022 ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා කාර්තුව සඳහා ඩොලර් බිලියන 19.5 ක ලාභාංශයක් ද ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර එය මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ගෙවිය යුතු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *