සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකරන බස් වල මාර්ග බලපත්‍ර අහෝසියි

Share this Article

කොවිඩ් වසංගත තත්වය මත පනවා ඇති අදාළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය නොකරමින් ධාවනය වන බස්රථ සොයා දිවයින පුරා වැටලීම් සිදුකිරීම ලබන සතියේ සිට සැළසුම්කර ඇති බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පැවසීය.

දිලුම් අමුණුගම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටින්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද කඩකරමින් මගී ප්‍රවාහනය කළ බස්රථ 05ක මාර්ග බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමටද මේ වනවිට කටයුතු කර ඇති බවයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.