සුසන්තිකාට කොවිඩ්

ප්‍රවීණ මලල ක්‍රීඩිකා සුසන්තික ජයසිංහ මහත්මියට ද කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.