සුරාසැල් පැය 24ම විවෘත කිරීමට අවසර දිය යුතු බව ඩයනා පවසයි.

සංචාරක කර්මාන්තයෙන් උපරිම ආදායමක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බාර්, හෝටල් සහ කඩ සාප්පු පැය 24 පුරා විවෘතව තැබිය යුතු බව සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

“ශ්‍රී ලංකාව දවසේ පැය 24 පුරාම විවෘතව පවතින ජාතියක් බවට පත් කළ යුතුයි,” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“රාත්‍රී 10.30 වන විට කඩ සාප්පු, ආපනශාලා, තැබෑරුම් වසා දැමුවහොත් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කළ නොහැක. අපට රාත්‍රී ආර්ථිකයක් නොමැති නම් සංචාරකයින්ට මුදල් වියදම් කිරීමට අපට නොහැකිය, ”ඇය පැවසුවාය.

සංචාරකයින්ට ගුවන් තොටුපළට පැමිණි විගස වනජීවී උද්‍යාන සහ වෙනත් ස්ථාන නැරඹීමට මුදල් වෙන්කරවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බවද ඇය පැවසුවාය.

වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන් අපි මේ සියලු වෙනස්කම් සිදු කරනවා යැයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *