සියලු රටවැසියන්ට නිරෝගීමත් කාළ පරිච්ඡේදයක් වේවා – ජනපතිගේ අලුත් අවුරුදු පණිවිඩය

Share this Article

දේශයේ අසිරිමත් මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යය වන සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද ලක්වාසී සියලු ජනතාවට සාමය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි මෙන්ම නිරෝගීත්මත් කාලපරිච්ඡේදයක් වේවා යැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රාර්ථනා එක්කරමින් අලුත් අවුරුදු පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම සම්පූර්ණ පණිවිඩය පහතින්..


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.