සියලුම BOI ඉහළ නිලයන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන නියෝජිතායතනයේ සමස්ත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය, ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) සහ එහි සභාපතිවරයා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිය තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව ලංකාදීප වාර්තා කරයි.

ඔවුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බ්‍රහස්පතින්දා (2) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත යවා ඇති බව වාර්තා වේ.

සභාපති සංජය මොහොට්ටාල, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් වන හර්ෂ සුබසිංහ, ආචාර්ය හර්ෂ කබ්රාල් සංජය කුලතුංග සහ ජයමින් පැල්පොල යන මහත්වරුන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

මේ අතර, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පසන් වනිගසේකර ද ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ආයෝජන මණ්ඩලයට නිලධාරීන් රැසක් ඉතා ඉහළ වැටුප් මට්ටම්වලට බඳවාගෙන කැබිනට් මණ්ඩලය නොමඟ යවන බවට පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) විසින් පසුගියදා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට චෝදනා එල්ල විය.

මේ අතර, රාජ්‍ය ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට විරෝධය පළ කරමින් ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදීම සඳහා වූ පෙත්සමකට ද ආයෝජන මණ්ඩලයේ සේවකයන් අති බහුතරයක් අත්සන් තබා ඇති බව වාර්තා වේ. බ්‍රහස්පතින්දා (2) වන විට ආයෝජන මණ්ඩලයේ සේවක සේවිකාවන් 1100 න් 850 ක් පමණ පෙත්සමට අත්සන් තබා ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *