සෑම පුරවැසියෙකුටම ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බියක් නාමල් පවසයි.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, උප්පැන්න සහතික වැනි අත්‍යාවශ්‍ය පෞද්ගලික ලේඛන තබා ගැනීමට පුරවැසියන්ට හැකි ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බියක් ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත (NIC) නිකුත් කිරීමෙන් පසු හඳුන්වා දෙන බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඩිජිටල් තාක්‍ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, ජංගම දුරකථනයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, උප්පැන්න සහතික, විවාහ සහතික සහ විභාග සහතික ඇතුළු පුද්ගලික ලේඛන තබා ගැනීමට විශේෂ ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බිය පුරවැසියන්ට ඉඩ ලබා දෙන බවයි.

ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බි ව්‍යාපෘතිය මාස 30ක් ඇතුළත අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍ය රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

ජංගම ගෙවීම් සඳහා මහ බැංකුව හඳුන්වා දුන් LANKA QR කේතය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට ගම්පහදී ඊයේ එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *