සෆාරි ජීප් ගාස්තුත් ඉහළ දමයි

යාල සහ බූන්දල වන උද්‍යානවල සංචාරක සේවා ජීප් රථ ගාස්තුව රුපියල් 2,000 කින් ඉහළ දැමූ බවත් එම ගාස්තු ඉහළ දැමීම ලබන පෙබරවාරි මස 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බවත් යාල සෆාරි ජීප් සංගම් එකමුතුවේ සභාපති අජිත් ප්‍රියන්ත මහතා ඊයේ(29) පැවසීය.

ඒ අනුව ටොයෝටා හයිලැක්ස් සහ මිට්ෂුබිෂි රථයක පැය 4 ක සංචාරයක ගාස්තුව රුපියල් 13,000 සිට රුපියල් 15,000 ක් දක්වා ද, දිනක සංචාරක ගාස්තුව රුපියල 28,000 සිට 30,000 දක්වා ද, ඉහළ දැමූ බවත් මහේන්ද්‍රා මැක්සි සහ ටාටා රථයක පැය 4 ක සංචාරයක ගාස්තුව රුපියල් 11,000 සිට රුපියල් 13,000 ක් දක්වා ද, දිනක සංචාරයක ගාස්තුව රුපියල් 26,000 සිට 28,000 දක්වා ද, ඉහළ දැමූ බවත් ඒ මහතා කීය.

යාල සෆාරි ජීප් සංගම් එකමුතුවේ ජීප් රථ 475 ක් පමණ ලියාපදිංචි වවී සිටින බව කී ඒ මහතා ඉන්ධන වියදම සහ වාහන අමතර කොටස් මිල ඉහළ යෑම නිසා ජීප් රථ හිමියන් ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත්වෙමින් සිටින බව ද සඳහන් කළේය.

මෙම ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධව සිටින අතරමැදියන් නිසා ජීප් රථ හිමියන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බව කී ඒ මහතා පැවසුවේ සිය සංගමයේ සාමාජිකයන් අය කරන ගාස්තුව විදේශ සංචාරකයන්ට ඉතා සුළු මුදලක් බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *