සහල් මිල තවත් ඉහළට

මහපරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් මිල ප්‍රකාශයට පත්කර මාසයක් ගතවීමටත් පෙර සහල් මිල ගණන් යළි ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව නාඩු රුපියල් 15කින්, සම්බා රුපියල් 10කින් සහ කීරි සම්බා රුපියල් 30කින් මිල ඉහළගොස් තිබේ.

වෙළෙඳපොළේ මතු වූ අර්බුදකාරී තත්ත්වයකින් පසු සහල් සඳහා පැනවූ පාලන මිල රජය ඉවත් කිරීමත් සමග සහල් මිල ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ මහාපරිමාණ සහල් ව්‍යාපාරිකයින්ගේ අභිමතය අනුවය.

ඒ අනුව නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 115කටත්, සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 140කටත්, කීරි සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 165කට මිලට ගතහැකි බව පසුගිය සැප්තැම්බර් 28 වනදා ව්‍යාපාරිකයින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබුණි.

කෙසේවෙතත් මාසයක් ඉක්මවායාමටත් පෙර නාඩු, සම්බා සහ කීරි සම්බා සහල් මිල මෙලෙස ඉහළගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *