සමකාලීන වහල් භාවය තක්සේරු කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයෙක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

සමකාලීන වහල් භාවය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරු ටොමෝයා ඔබොකටා 2021 නොවැම්බර් 26 සිට දෙසැම්බර් 3 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පළමු සංචාරය සිදු කරනු ඇත.

ඔහු ඇඟලුම් කර්මාන්තය, තේ වතු, සංචාරක සහ ගෘහ සේවය ඇතුළු විවිධ ආර්ථික අංශවල ශ්‍රම තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් ඇතුළු විනීත රැකියාවකට ප්‍රවේශ වීමට බාධා කරන නීති සහ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පද්ධතිමය බාධාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තක්සේරු කිරීමට ද විශේෂ වාර්තාකරු අදහස් කරයි.

“තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවල 8.7 ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් කරන ලද කැපවීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් කොපමණ ප්‍රගතියක් ලබා තිබේද, කුමන අඩුපාඩු පැවතිය හැකිද සහ ඒවා කුමන ක්‍රියාමාර්ග හරහාද යන්න තක්සේරු කිරීමට මම විශේෂයෙන් උනන්දු වෙමි. ආමන්ත්‍රණය කළ හැකිය,” ඔබෝකාටා පැවසීය.

SDG ඉලක්කය 8.7 ට අනුව බලහත්කාර ශ්‍රමය මුලිනුපුටා දැමීම, නූතන වහල්භාවය සහ මිනිස් ජාවාරම අවසන් කිරීම සහ ළමා සොල්දාදුවන් බඳවා ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම ඇතුළු නරකම ආකාරයේ ළමා ශ්‍රමිකයන් තහනම් කිරීම සහ තුරන් කිරීම සහ 2025 වන විට ළමා ශ්‍රමය අවසන් කිරීම සඳහා රාජ්‍යයන් ඉක්මන් හා ඵලදායී පියවර ගත යුතුය. .

“රාජ්‍යයේ සියලුම ශාඛාවල නියෝජිතයින්, වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් සමඟ සමකාලීන වහල් ක්‍රමයට සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳ ඵලදායි, වැදගත් සාකච්ඡා කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙමි,” Obokata පැවසීය.

දෙසැම්බර් 3 සිකුරාදා ඔහුගේ සංචාරය අවසානයේ, ඔබොකටා කොළඹ 7 හි එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිශ්‍රයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහුගේ මූලික නිරීක්ෂණ බෙදා ගනු ඇත.

2022 සැප්තැම්බර් මස පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 51 වැනි සැසිවාරයේදී විශේෂ වාර්තාකරු සිය සංචාරය පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *