සජිත්ගේ නව පක්ෂයට පූර්ණ අනුග්‍රාහයට මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවකු ඉදිරිපත් වේ?

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව නොලැබුනොත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ නායකත්වයෙන් පිහිටුවීමට යෝජිත නව පක්ෂයේ සංවිධාන කටයුතු සහ එහි ඉදිරි කටයුතු සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය දැක්වීමට මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවකු ඉදිරිපත්ව ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

අවශ්‍ය භෞතික හා මානව සම්පත් ලබා දෙමින්, සංවිධාන කටයුතු සඳහා මුල්‍යාධාර ලබාදෙමින් කටයුතු කිරීමට මෙම මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරු සූදානම් අතර එහිදී සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනැංවීම සඳහා නව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරු සැළසුම් සකස්කර ඇත.

ජනාධිපතිවරණය පරාජය වීමට බලපෑ ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස ප්‍රතිරූපය ගොඩනැංවීමේ වැඩසටහනක් සහ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය නොවීම බව මෙම මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරු හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා පසුගිය රජය සමයේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයක දේශපාලන වැඩසටහන් මෙහෙය වූ නිවේදකයෙක් සහ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයකු මේ මාධ්‍ය හිමිකරු විසින් සේවයට බඳවාගෙන ඇති බව වාර්තාවන අතර මෙම නවක සේවකයන් දෙදෙනාට පැවරී ඇත්තේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනැංවීම සඳහා වැඩසටහන් හා ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කිරීමය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *