ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකාවෙන් ගුවන් යානා දෙකක්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට (SLAF) Beechcraft 360ER twin-turboprop ගුවන් යානා දෙකක් ලබාදීමට එක්සත් ජනපද රජය එකඟ වී ඇත.

පළමු ගුවන් යානය 2022 අග හෝ 2023 මුල් භාගයේදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව (DOD) විසින් තහවුරු කරන ලද පරිදි දෙවන ගුවන් යානය ලබා දීමෙන් පසු ව්‍යාපෘතිය 2025 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අවසන් වනු ඇත.

Textron Aviation Inc., Wichita, Kansas වෙත එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පූර්ණ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දී ඇත.

ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව අදාළ නිරීක්ෂණ උපකරණ සහිත සමුද්‍ර නිරීක්ෂණ ගුවන් යානය ලබා දෙන බව ගුවන් හමුදාව පවසයි.

කලාපයේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුවිශේෂී ආර්ථික කලාපයේ (EEZ) සමුද්‍රීය නිරීක්ෂණ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විදේශ හමුදා විකුණුම් කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ එක්සත් ජනපද (එක්සත් ජනපද) රජය විසින් ගුවන් හමුදාවට මෙම ගුවන් යානා දෙක නොමිලේ ලබා දෙනු ඇත.

එක්සත් ජනපදයේ Federal Aviation Administration (FAA) සහ European Aviation Safety Agency (EASA) විසින් සහතික කරන ලද සැහැල්ලු ප්‍රවාහන ගුවන් යානයක් වන Textron Aviation විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද Beechcraft 360ER twin-turboprop ගුවන් යානයක් ගුවන් හමුදාව විසින් ඉල්ලා ඇත.

බීච්ක්‍රාෆ්ට් බී-200 ගුවන් යානා දශක ගණනාවක් පුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත්, එය බීච්ක්‍රාෆ්ට් පවුලේ පෙර අනුවාදයන් බවත් ප්‍රකාශ කළ ගුවන් හමුදාව, මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු අංශයන්හි ප්‍රමාණවත් අත්දැකීම් සමුච්චය කර ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.

ස්ථාපිත මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු හැකියාවන් නව B-360ER ගුවන් යානයේ අනාගත මෙහෙයුම් වලදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සතු ප්‍රධාන වාසියකි.

මෙම (2) සමුද්‍ර නිරීක්ෂණ ගුවන් යානා දෙක (Beechcraft 360ER) ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විදේශ හමුදා විකුණුම් කොන්ත්‍රාත්තුවක් හරහා එක්සත් ජනපද රජයෙන් 100% නොමිලේ ප්‍රදානයක් (නොමිලේ) ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ලබා දෙනු ඇත. .

මෙම ගුවන් යානා සමුද්‍රීය නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම් සඳහා යොදවනු ඇති අතර එය වර්තමාන සන්දර්භය තුළ ඉල්ලා සිටින අවශ්‍යතාවයක් වන අතර එය සමුද්‍ර විපත්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ (උදා: MT New Diamond සහ X Press Pearl), ගැඹුරු මුහුදේ ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා සහාය වීම, නීතිවිරෝධී නිරීක්ෂණ ධීවර කටයුතු, සහ EEZ හි මිනිස් ජාවාරම් මෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට (SLN) සහාය වීම.

මෙම ගුවන් යානයේ මෙහෙයුම් හැකියාවන් වැඩිදියුණු කරන මීළඟ පරම්පරාවේ තාක්ෂණයන් ඇතුළත් වන අතර, දිගුකාලීන සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අරමුදල් වශයෙන් මිල කළ නොහැකි දායකත්වයක් සපයන ගුවන් යානා FOC පදනම සමඟ මිලියන ගණනක් වටිනා නවීනතම නිරීක්ෂණ උපකරණ ලබා දෙන බව ගුවන් හමුදාව පවසයි. ගුවන් හමුදාපතිවරයා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය අතර. මෙමගින් ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ ගුවන් හමුදාවේ සමුද්‍ර නිරීක්ෂණ හැකියාව වැඩි දියුණු වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *