ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා සේවිකාවන් 90ක් ඕමානයේ අතරමංව සිටින බවට වාර්තා වෙයි.

ඕමානයේ මස්කට් හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට ඕමානයට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන්ගෙන් දිනකට පැමිණිලි සංඛ්‍යාව වැඩි වේ. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පැමිණ ඇත්තේ සංචාරය හෝ සංචාරක වීසා භාවිතා කර ඔවුන් රැකියා වීසා බවට පරිවර්තනය කිරීමට අදහස් කරමිනි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොසැලකිලිමත් සහ ලියාපදිංචි නොකළ නියෝජිතයින් විසින් වෙළඳාම් කරන ලද අතර විවිධ හිරිහැර ඇතුළු විශාල දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇත.

මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන් 90ක් පමණ නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ සහය පතා ඕමානයේ අතරමංව සිටිති. ඔවුන් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අදාළ වීසා බලපත්‍රය, කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීමේ දඩ මුදල්, ගුවන් ටිකට්පත්, නියෝජිත ගාස්තු සහ ඔවුන්ගේ අනුග්‍රාහකයන් ඉල්ලා සිටින බඳවා ගැනීමේ පිරිවැය වැනි වියදම් දරාගත නොහැකි විය.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) විසින් වියදම් දරනු ලබන මෙම වින්දිත කාන්තාවන් සුරක්ෂිතාගාරයේ නවාතැන් ගෙන ඇත. තානාපති කාර්යාලය මෙම සේවිකාවන්ට වෛද්‍ය ආධාර ඇතුළු සුබසාධන පහසුකම් සපයයි.

මෙම සංක්‍රමණික සේවකයින් ඉක්මනින් ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා තානාපති කාර්යාලය ඕමාන බලධාරීන් සමඟ අඛණ්ඩව සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී. මෙම වසර තුළ කාන්තා සේවිකාවන් 240 කට අධික සංඛ්‍යාවක් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට තානාපති කාර්යාලයට හැකි විය. මීට අමතරව, එවැනි විපතට පත් වූවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා තානාපති කාර්යාලය සංක්‍රමණ සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ (IOM) සහය ද ඉල්ලා ඇත.

ඕමානයේ රැකියා සොයන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නිසි මාර්ග ඔස්සේ පමණක් රැකියා ලබා ගැනීමට තානාපති කාර්යාලය උනන්දු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

මස්කට්

2022 නොවැම්බර් 17

Leave a Reply

Your email address will not be published.