ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රතිසංවිධානය කරනවා – නාමල්

පාලක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩසටහනක් සෙනසුරාදා (02) රටපුරා දියත් කළේය.

බිම් මට්ටමේ නායකයින් බිහිකිරීම ප්‍රධාන අරමුණ බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය. “ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාකාරීව සිටින අතර ජනතාවට සහයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කරනවා” යැයි මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

පසුගිය කාලයේ පක්ෂ කාර්යාල පිහිටුවීමට පහසුකම් සලසා දුන් පිරිසට හිටපු අමාත්‍යවරයා සිය ස්තුතිය පුද කළේය. ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සුදානම් බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *