ශ්‍රී ලංකාව සම්මන්ත්‍රණ ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමට රජය සූදානක් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව සම්මන්ත්‍රණ ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා 2023 මාර්තු මාසයේදී විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා MICE Expo 2023 එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් කියා සිටියේ ඒ සඳහා Expo එකක් පැවැත්වෙන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව විදේශ සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා පමණක් ප්‍රවර්ධනය නොකරන බව පැවසූ ඔහු දින 5 සිට 6 දක්වා පැවැත්වෙන සම්මන්ත්‍රණ සඳහා ස්ථානයක් ලෙසද රට ප්‍රවර්ධනය කරන බව පැවසීය.

විදේශ විනිමය අර්බුදය සමනය කිරීමට උපකාරී වන විශාල කණ්ඩායම් වශයෙන් විදේශිකයින් ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වන බව අමාත්‍ය ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

පවතින ක්‍රියාමාර්ග නිසියාකාරව අනුගමනය කරන්නේ නම් 2024 වන විට ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාවර වනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *