ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරක ව්‍යාපාරය නංවාලීම සඳහා ඉන්දීය නළු රජිනිකාන්ත්ට ඇරයුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් ආචාර්ය ඩී වෙන්කේෂ්වරන් 2023 මැයි 29 වන දින දකුණු ඉන්දියාවේ ලෝක ප්‍රකට නළුවෙකු වන පද්ම භූෂණ ‘සුපර් ස්ටාර්’ රජිනිකාන්ත් ඔහුගේ නිවසේදී හමුවිය.

රැස්වීම අතරතුර, DHC, රජිනිකාන්ත් මහතාට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ලෙස ආරාධනා කළේ ඔහුගේ පැමිණීම සිනමා ප්‍රේරිත සංචාරක ව්‍යාපාරය මෙන්ම අධ්‍යාත්මික සහ සුවතා සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩිදියුණු කරන බැවිනි.

ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් සීමා වූ ‘රාමායණ මංපෙත’ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් සුවිශේෂී බෞද්ධ ස්ථාන ගවේෂණය කරන ලෙස DHC ඔහුට පෞද්ගලිකව ආරාධනා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *