ශ්‍රී ලංකාව ඉරාකයේ, සයිප්‍රසයේ, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් හි දූත මණ්ඩල යළි විවෘත කරයි

නව දූත මණ්ඩල විවෘත කිරීමට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව මීට පෙර වසා දැමූ සමහර විදේශීය දූත මණ්ඩල නැවත විවෘත කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි පැවසීය.

සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ඉරාකය, ජර්මනියේ ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් සහ සයිප්‍රසයේ දූත මණ්ඩල නැවත විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්නා බවයි. ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තය, මොරොක්කෝව සහ රුවන්ඩාවේ නව දූත මණ්ඩල විවෘත කරන බව ද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *