වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධූරයෙන් ඉවතට

Share this Article

පසුගිය දිනවල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස කටයුතු කළ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත් කර තිබේ. ඊයේ පස්වරුවේ ඔහු මෙලෙස මෙම තනතුරෙන් ඉවත් කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ මහතා පවසා සිටින්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රාවන්නි ආරච්චි මහත්මිය විසින් එම තනතුරෙන් ඉවත් වන ලෙසට තමාගෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි. එම ඉල්ලීමට අනුව වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරෙන් ඉවත්ව ඇත.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.