වෛද්‍යවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට තීරණයක් නැහැ: සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

විදේශගතව සිටින වෛද්‍ය උපදේශකවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බවට පළ වූ මාධ්‍ය වාර්තාවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එවැනි තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නොමැති බවයි.

චන්ද්‍රගුප්ත මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්, “වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට අමාත්‍යාංශයට පමණක් එවැනි තීරණයක් ගත නොහැකියි. එය අවසන් කළ යුත්තේ අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විමර්ශන කමිටුවක් මගිනි.

“එබැවින් එවැනි තීරණයක් ගනු ලබන්නේ එය කමිටුව විසින් අනුමත කළහොත් පමණි,” ඔහු පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ උපදේශකයින්ගේ හිඟයක් ඇති කරමින් මෑත අතීතයේ වෛද්‍ය විශේෂඥයින් විශාල වශයෙන් නික්මයාමෙන් පසුව මෙම සමපේක්ෂන අවධානයට ලක්ව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *