ලිට්‍රෝ ගෑස් බෙදා හැරීම අද පස්වරුවේ ආරම්භ කෙරේ…

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර බෙදා හැරීම හෙට (31) පස්වරුවේ සිට ආරම්භ කරන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම නිවේදනය කරයි.

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර 50,000ක් බෙදා හැරීම හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ප්‍රාථමික ගෑස් සැපයුම්කරු පැවසීය.

බෙදා හැරීමට කිලෝග්‍රෑම් 12.5, කිලෝග්‍රෑම් 5 සහ කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර ඇතුළත් වේ.

Litro Gas Lanka හි නිල වෙබ් අඩවියෙන් දැන් ලබා ගත හැකි යාවත්කාලීන තොග සමඟින් පාරිභෝගිකයින්ට අලෙවි නියෝජිත ලැයිස්තුවේ තොරතුරු ලබා ගත හැක.

සමාගම විසින් ගෑස් සිලින්ඩර බෙදා හැරීම මැයි 24 සිට අද දක්වා අත්හිටුවා තිබුණි.

ඒ, LP ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 3500ක් රැගත් යාත්‍රාවක් පැමිණීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත්, ගෑස් සිලින්ඩර බෙදා හැරීමට හැකි වන පරිදි නෞකාව අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *