ලාoකිකකයන් හැට ලක්‍ෂයකට ආහාර නොමැති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වාර්තා කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති නවතම වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයන් මිලියන හයකට වැඩි පිරිසක් ඊළඟ කෑම වේල පිළිබඳ අවිනිශ්චිත තාවයෙන් පසුවන බවයි.

එම වාර්තාව අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන 6.26 හෝ සෑම නිවාස 10කින් තුනක් ඊළඟ කෑමවේල ලැබේ දැයි සැක සහිත තත්ත්වයෙන් පසුවෙයි.

විශාල ලෙස ආහාර උද්ධමනය ඉහළ යාම, ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සහ භාණ්ඩ හිගය මත මෙම තත්ත්වය උදාවී ඇතැයිද ලෝක ආහාර වැඩසටහන පෙන්වා දෙයි.

දැනටමත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් 61%ක් පමණ ආහාර පරිභෝජනය අඩු කර ඇති බවත් පෝෂදායී ආහාර අනුභවය ද අඩු කර ඇති බවත් එම වාර්තාව කියා සිටී.

දැනට පවුල් ලක්ෂ දෙකක් පමණ දැඩි අවදානමට ලක්ව සිටින බවත් ඉදිරියේදී එම සංඛ්‍යාව තව දුරටත් ඉහල යා හැකි බවත් වාර්තාව අනතුර අගවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *