ලංකාවේ මාධ්‍ය නිදහස තවත් අඩු වෙලා

මෙම වසරේ ලෝක ජනමාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳ දර්ශකයේ ස්ථාන පහළොවක් පහළට පැමිණෙමින් 150 වැනි ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වී ඇත.

මෙවර දර්ශකයේදී ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 35.21  ක් හිමිකර ගැනීමට සමත් වූවේය.

දේශසීමා රහිත වාර්තාකරුවන්ගේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය විසින් ඊයේ (03) මෙම දර්ශකය එළි දක්වනු ලැබුවේය.

සෑම වසරකම එළිදැක්වෙන මෙම දර්ශකයට රටවල් 180 ක් ඇතුළත් වන අතර පසුගිය වර්ෂයේදී මෙම දර්ශකයේ 135 වෙනි ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය.

මෙම වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන 15 ක් පහළට පැමිණීමට ආර්ථික ,සමාජීය, දේශපාලන සහ ආරක්ෂක ආදී  හේතුන් බලපා ඇතැයි දර්ශකයේ සඳහන් වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *