රාජාංගන ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෝමාරිකා ව්‍යාපෘතිය පිළිඹද පරිසර ඇමතිගේ නිවේදනය

Share this Article

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජාංගනය යාය 18 ප්‍රදේශයේ කාබනික කෝමාරිකා වගා ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන වාර්තා පිළිඹදව ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන හා පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍ය එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර සිටී. ඔහුගේ මාධ්‍ය ලේකම් නිමල් වීරතුංග මහතා විසින් මෙම නිවේදනය මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබේ. සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.