රටතුළ භාණ්ඩ හිඟයක් නෑ අවශ්‍යතරම් තොග තිබෙනවා – පාරිභෝගික සුබ සාධක අමාත්‍යාංශ ලේකම්

කිසිඳු ආකාරයේ භාණ්ඩ හිඟයක් නොමැති බවත් එළැඹෙන උත්සව සමයට කල්තියා අත්‍යාවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ රැස්කර ඇති බවත් අභ්‍යන්තර වෙළඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පාරිභෝගික සුබ සාධක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජී.කේ.එස්.එල්. රාජදාස මහතා පවසයි.

කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමග අනවශ්‍ය බියක් ජනතාව තුළ ඇතිවීම මත වෙළඳ පොළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව ඇතිවූ තත්ත්වය මඟින් ඇතැම් වෙළඳුන් අයථා ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගෙන ඇති බවද ඔහු පවසයි.

මේ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග රැගෙන ඇති බවත්, එළැඹෙන මාස කිහිපයක් සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි සැපයුමක් ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් භාණ්ඩ තොග රජය විසින් මේ වන විටත් රැස්කර ඇති බැවින් ජනතාවට භාණ්ඩ තොග රැස්කර තබා ගැනීමේ කිසිඳු අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවත් ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *