රජය විදේශ රැකියා සඳහා සේවක නිවාඩු පත්‍රය පිටු 2 දක්වා අඩු කරයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය විසින් විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමට අපේක්ෂා කරන සේවකයින් ඉදිරිපත් කළ යුතු පෝරමයේ පිටු අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

අයදුම් පත්‍රයේ පිටු සංඛ්‍යාව පිටු 4 සිට 2 දක්වා අඩු කර ඇති බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.
විෂය භාර අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

මෙම පියවර හරහා අයදුම් පත්‍රය මුද්‍රණය කිරීමේ පිරිවැය සියයට 50කින් අඩු වන බව පැවසේ. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනවලට අනුයුක්ත ශ්‍රමිකයින් රැසක් විදේශ රැකියා සඳහා නිවාඩු ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින බැවින් අයදුම්පත් මුද්‍රණය කිරීමට අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බව පැවසේ.

පිටු දෙකකින් යුත් නව පෝරමය දැනටමත් රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *