රජය විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමේ ස්ථාවරයක

විදුලි බිල අඩු කිරීමට රජය යම් ස්ථාවරයක සිටින බව විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා කොළඹදී මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් පැවසීය.

“වැව්වල අවශ්‍ය තරම් ජලය තිබෙනවා. 2024 මුල් මාස කිහිපය තුළ වියළි කාලගුණයක් පවතිනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු. කෙසේ වෙතත්, එම කාලසීමාව තුළදී සැලකිය යුතු ජල විදුලියක් උත්පාදනය කිරීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පැවසුවේ ජනවාරි හෝ පෙබරවාරි වන විට විදුලි බිල අඩු කළ හැකි බවයි.

“වැට් බද්ද බලපානු ඇත, නමුත් තීරුබදු වර්තමාන මට්ටම් වලින් පහත වැටෙනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *